Barnyoga

Yoga för barn är rörelseglädje utan prestationskrav. I yogan jobbar vi med känslan i kroppen, medvetenhet om det egna måendet och avslappning. Det är en möjlighet att få vara sig själv en stund.

Jag är certifierad barnyogalärare, utbildad av Kids Yoga Foundation Sverige, vilket är en Yoga Allience-registrerad utbildning och skola. I Säter håller jag pass för barn och tonåringar i olika sammanhang, på Ungdomens Hus, som extraaktivitet på höstlov och sportlov, på aktivitetsdagar i Säterdalen, som sagoyoga på biblioteket samt inom ramen för Säters barngymnastikförening.

Läs mer om barnyoga och min utbildning här.

Läs mer om Säters barngymnastikförening, Barn i rörelse här.

Våren 2017:

Anmäl intresse på mejl: helena@yogaisater.com eller sms 072-3037676